Porsgrunn Gospelkor

Porsgrunn Gospelkor er et kor for alle som liker å synge, og er over 20 år.
Vi tilhører ingen menighet, men har en kristen profil, og elsker å synge gospel.
Vi er i dag 50 medlemmer i Porsgrunn Gospelkor innkl. eget Band.

Porsgrunn Gospelkor m/Band har hvert år siden år 2000 hatt Adventskonserter den 2. søndagen i advent i Østre Porsgrunn Kirke med to fullsatte konserter samme kveld - frem til kirken brant ned til grunnen våren 2011.
Porsgrunn Gospelkor ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke Østre Porsgrunn Menighet for at vi fikk bruke kirken.

Ellers synger vi i forskjellige menigheter rundt om i Porsgrunn, Skien og Bamble - men også utenfor Grenlandsdistriktet (innenfor rimelig omkrets).

Følg oss gjerne også på Facebook: www.facebook.com/pages/Porsgrunn-Gospelkor/150012075031194
 

Ta gjerne kontakt med oss!

Mail: post@porsgrunngospelkor.no

Org.nr.: 996 321 126